Emlaklar
Arama
Tipi :
Statü :
Türü :
  Gayrimenkul Hukuku

ZIyaretçiler
  Online Ziyaretçi :
5
  Bugünkü Ziyaretçi :
84
  Toplam Ziyaretçi :
918466

»  Gayrimenkul Hukuku
 • Yer Gösterme Sözleşmesi

 • YER GÖSTERME SÖZLEŞMESİ

   

  1- TARAFLAR

  - Emlak Komisyoncusu (Tellal)

      Adı, Soyadı-Unvanı :........................ ....................... .................................................. ......

      Adresi                         :....... …………………………………………………………………………………………….

        Sicil Numarası                 :....... ... ............................................................................................................................

  (Bu sözleşme süresince "Tellal"; "Emlak komisyoncusu" olarak anılacaktır.

  - Alıcıl KiracıAdayı

        Ad i, Soyadı-Ünvanı        :................................................................................................................................. .....

        Adresi                             :................................................................................................................................. .....

        Telefonu                         :....... ............................. ...................................................................................... ..........

  Bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır.

   

  2- SÖZLEŞMENiN KONUSU

  Emlak Komisyoncusunun; bulup müşteriye gösterdiği, aşağıda adresleri yazılı taşınmazlara ilişkin olarak, müşteri ile taşınmaz sahibi arasında imzalanacak sözleşme imkanını hazırlaması konusunda görevlendirilmesidir.

  3- SOZLEŞMENIN ŞARTLARI

  A- Emlak komisyoncusu tarafından kendisine gösterilen, aşağıdaki adresleri ve adresleri karşısında müşterinin imzalarının bulunduğu taşınmazların, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 yıl içinde; her ne suretle olursa olsun müşteri adına ve üçüncü dereceye kadar akrabalarının adına ve paydaşı olduğu veya temsil ettiği şirket ve kuruluşlar adına veya sair ilişkiler içinde bulunduğu kurum, eş, dost gibi üçüncü şahıslar adına Satın alınması/Kiraya Tutulması halinde;

  aşağıda taşınmazların adresleri karşısında belirtilen ortalama bedel üzerinden Yüzde üç ( %3) "Tellaliye" ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt  eder.

  B- (A)fıkrasında belirtilen şartların,Emlak Komisyoncusu devre dışı bırakılmak suretiyle gerçekleşmesi halinde müşteri; kendisine ve taşınmaz mal sahibine ait komisyon ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Şayet müşteri "Emlak Komisyoncusunun sözleşme süreci içinde görevini yerine getirmediği veya taşınmaz sahibi ile irtibata geçip anlaşma zemini sağlayamadığı" iddiasını ileri sürecek olursa bu iddiasını, yazılı delil veya noterden çektiği ihtarnamelerle ispatlamak zorundadır.

  C- Emlak Komisyoncusunun işbu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde aylık %10 temerrüt faizi uygulanır.

  D- Işbu sözleşme, A maddesinde sayılan kişi ve kurumlarca taşınmaz Satın Alınmadığı/Kiralanmadığı takdirde geçersizdir.

  E- Işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, -şayet taraflarca "tahkim anlaşması" yapılmamışsa ­Alanya Mahkemeleri ve ıcra Daireleri yetkilidir.

        F- Tahkim anlaşması:......................................................................... ........................................................................................................

  ......................................................................................

   

  G-Işbu sözleşme...................... nüsha düzenlenmiş olup; taraflarca birer nüshası tevdi edilmiştir.

   

                                                                                                                                                                   ../../200....

             MÜŞTERI                                                                                                        2. EMLAK KOMISYONCUSU

   

  Emlak Komisyoncusu Tarafından Müşteriye Gösterilen Yerler:

                      Adres__     __                      ___Ortalama Değeri __          ____Tarih_____                            ____Imza______

  1­-…………………………………       …………………………………..    ……………………………    …………………………………. 

  2-…………………………………       …………………………………..    ……………………………    ………………………………….

  3--…………………………………      …………………………………..    ……………………………    ………………………………….

  4--…………………………………      …………………………………..    ……………………………    ………………………………….

  5--…………………………………      …………………………………..    ……………………………    ………………………………….

   

  Emlakçıların sözleşme kullanımları T.S. 11816 standardının 1.1.1. maddesi gereği zorunlu kılınmıştır.

   

   


  << Geri
   
  Şen Emlak Estate Agency Immobilien. © 2006.
  Şenemlak