Emlaklar
Arama
Tipi :
Statü :
Türü :
  Gayrimenkul Hukuku

ZIyaretçiler
  Online Ziyaretçi :
3
  Bugünkü Ziyaretçi :
112
  Toplam Ziyaretçi :
909900

»  Gayrimenkul Hukuku
 • Satışa Aracılık Yapıldığına Dair Tellaliye Ücret Sözleşmesi

 •  

  SATIŞA ARACILIK YAPILDIĞINA DAİR TELLALİYE ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ

   

  1- TARAFLAR

  - Emlak Komisyoncusu (Tellal)

       Ad i, Soyad ı-U nvanı .    : .......................................... .................................................................. ............................... ......

        Adresi                            : .......................................... .................................................................. ............................... ......

        Sicil N umarası               : .......................................... .................................................................. ............................... ......

   (Bu sözleşme süresince "Tellal" ; "Emlak Komisyoncusu" olarak anılacaktır.)

   

  - Taşınmaz Sahibi /Yetkilisi

       Ad i, Soyadı-Ünvanı  :......... ..................................................................... .................................................... ............ ......

       Adresi                            :....... ..................................................................... .................................................... ............ ......

     Telefonu                           :....... ..................................................................... .................................................... ............ ......

  (Bu sözleşme boyunca taşınmaz mal sahibi yada yetkili olan kişi; "Satıcı" olarak anılacaktır.)

   

  -Alıcı Adayı

       Ad i, Soyadı-Ünvanı        :........ ............................................................................................. .................................... ........

       Adresi                            : ............................................................................... ............................................................. ......

       Telefonu                       : ... ... ...................... ................................................ ........................ ........................ ........... ......

  (Bu sözleşme boyunca Alıcı Adayı; "Alıcı" olarak anılacaktır.)

   

  2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

       Satıcı ve Alıcı; aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazın:............................................................... (................................................................... )

  bedeli ile satışı hususunda Emlak Komisyoncusunun aracılık işlemleri neticesinde uzlaşmış olup, satış sözleşmesinin yapılması imkanını kendilerine sağlayan Emlak Komisyoncusunun "Tellallık" hizmetini tamamladığını kabul etmişlerdir. Bu hizmete konu olan taşınmazın bilgileri: ..................................................................................................................

      - Tam ve Açık Adresi : ................................................................ ......................... ..................

      -Cinsi                         : .............................................................. ......................... ..................

      - Tapu Bilgileri           : ............................................................... ......................... ..................

      - Diğerleri                   : .............................................................. ......................... ..................

   

   

  3- SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI

  A- Satıcı ve Alıcının her biri, bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip - Tapudaki satışı gerçekleştirmeden caysalar bile- 2.Madde de gösterilen satış bedelinin %3'üne tekabül eden meblağ i "Tellaliye" ücreti olarak Emlak Komisyon­cusuna ayrı ayrı (Alıcı %3, Satıcı %3 olmak üzere) kabul ve taahhüt etmişlerdir.

  B- Satıcı ve Alıcının her biri, daha sonra alım ve satımdan vazgeçerler veya Emlak Komisyoncusunun dışında gelişen herhangi bir nedenle tapudaki satışı gerçekleştiremezlerse, vazgeçen veya satışa engel çıkartan tarafın; hem kendi ödeyeceği hem de diğer tarafın ödeyeceği "Tellaliye" ücretinin tamamını, Emlak Komisyoncusuna ödemesini kabul ve taahhüt ederler.

  C- Satıcı ve Alıcı, Bu sözleşme ile kararlaştırılan "Tellaliye" ücretinden herhangi bir indirim yapılmasını isteme hakların­dan gayri Kabili rücu olarak şimdiden feragat etmişlerdir.

  D- Emlak Komisyoncusunun işbu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde aylık %10 temerrüt faizi uygulanır.

  E- Işbu sözleşmede şayet mal sahibi bir vekille (Yetkiliyle) temsil edilmişse vekalete dayalı yetkinin varlığı ve geçerliliğini "vekil" olduğunu beyan eden kişi ispat etmek zorundadır. Yetkisiz temsil veya vekaletin hükümsüzlüğü gibi hallerde işbu sözleşme ile Mal sahibine yüklenilen bütün borçlar ve sorumluluklar vekaleten imzayı koyan kişiye aittir.

  F- işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, şayet taraflarca "tahkim anlaşması" yapılmamışsa Alanya

  Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

  G- Tahkim Anlaşması: ..................................................................................................................................... ............................................ ......

                                                                                                                                                                                       …./…/200..

  H-Işbu sözleşme................. nüsha düzenlenmiş olup; taraflara birer nüshası tevdi edilmiştir.

   

  SATICI                                                  ALICI                                     EMLAK KOMİSYONCUSU

   

   

  Emlakçıların sözleşme kullanımları T.S. 11816 standardının 1.1.1. maddesi gereği zorunlu kılınmıştır.


  << Geri
   
  Şen Emlak Estate Agency Immobilien. © 2006.
  Şenemlak