Immobilie
Suchen
Typ :
Statu :
Art :
  Eigentumgesetz

Besucherzahl
  Online-Besucher :
4
  Heute :
45
  Total :
895203

»  Eigentumgesetz
 • Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yöntem Yol Ve Gerekli Belgeler

 • TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURUDA iZLENECEK YÖNTEM YOL VE GEREKLİ BELGELER

   

  Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler (satış,ipotek vb )bizzat veya tayin ettikleri vekilleri vasıtasıyla yapacakları işlemin mahiyetini tapu sicil müdürüne bildirirler.Tapu sicil müdürü ibraz edilen belgelerin eksiksiz olduğunu tesbit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip tayin ettiği ilgili memura havale eder.İlgili memur tapu sicilinde müsbit evrakı (kanıtlayıcı belge) inceleyerek talebin karşılanmasında yasal bir sakınca bulunmadığını tesbit etmesinden sonra sözlü beyan edilen değer üzerinden tapu harcını hesaplayarak TC Ziraat Bankası'na yatırılmak üzere talep sahibine veya sahiplerine verir.Tapu harçlarının bankaya yatırılıp işlemi yapan memura ibraz edilmesini takiben,hazırlanan tüm evraklar tapu sicil müdürü tarafından kontrol edilir.Yapılan işlemin niteliğine göre resmi senet düzenlenmiş ise ( örnek satış )düzenlenen resmi senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara okutulur ve taleblerine uygun olup olmadığı,satıcının parasını alıp almadığı sorulur.İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde taraflar resmi senetteki adlarının olduğu yere Okudum ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar.Taraflar arasında okuma yazma bilmeyenler varsa yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senet tanıklar ve taraflar huzurunda ilgili memur tarafından yüksek sesle okunur.İsteklerine uygun olup olmadığı sorulur uygun olduğu söylendiği takdirde okuma yazma bilmeyen kişinin adının üzerine Okudum ibaresi yazılıp şahsın sol elin baş parmak izi veya mührü basılıp şahitlere de tasdik ettirilip,imzaları alınır. Taraflar Sağır,dilsiz,kör,veya türkçe bilmeyen kişilerin işlemlerinde ise taraflar yanlarında iki tanık ve yeminli tercüman bulundurmaları gerekir.GEREKLİ BELGELER:1-Satıcı ve alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları.2- Vergi kimlik numarası.3-Satılması istenilen taşınmaz mala ait tapu senedi..4­DASK ( Doğal Afet Sigortası) 5- Talep malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,1 adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge ( vekaletname ) alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan varise aynı belgeler gereklidir..6­Satıcının bir alıcının iki adet Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları.7-Satış bedelinin bir kısmı için kanuni ipotek tesis edilecek ise satıcının bir adet daha fotoğrafl..8-Satılacak gayri menkul konut ise ve o konutta ikamet ediliyor ise Eşin muafakatı ger Mgöre eklidir (Yeni M.K göre)

   


  << Zürück
   
  Şen Emlak Estate Agency Immobilien. © 2006.
  Şenemlak